9 juli, 2016

Om mig

Katarina Stenfelt - medium

Jag föddes 1967 och växte upp i Uppsala.  Jag var efterlängtad av mina föräldrar som försökt få barn i fem år. Redan som liten var jag medial men eftersom mina föräldrar inte förstod sig på detta och jag möttes av oförstånd stängde jag av den kanalen vid tre–fyra års ålder.

Jag var ett mycket aktivt barn med stort umgänge och tusen bollar i luften. Jag hade ofta svårt att bara ta det lugnt. Mitt i all den aktivitet som jag omgav mig med kände jag ett utanförskap och en tomhet. Denna känsla följde med mig ända upp till 35 års ålder. Nu i efterhand förstår jag att all min aktivitet var ett sätt att försöka fylla ut det tomrum som jag ofta känt.

För tjugoett år sedan föll bitarna på plats och jag började öppna mig för andligheten igen. Efter en väldigt turbulent tid i mitt liv började jag fördjupa mig i ämnet via olika böcker och efter ett besök hos ett medium insåg jag att livet hade så mycket mer att ge.

Jag har gått olika kurser för att få vägledning i mitt andliga arbete. Min första kurs var hos ett medium vid namn Hasse Nyander. Där fick jag prova på att för första gången sedan jag var liten, öppna upp kanalen uppåt och få kontakt med andevärlden. Känslan var fantastisk och lite surrealistisk. Där satt jag och talade med en farbror till en kurskamrat som jag aldrig hade träffat förr. Allt var så tydligt och jag fick detaljer om anden som jag omöjligt kunde veta, vilket kurskamraten bekräftade. Detta gjorde att jag visste att det inte fanns någon väg tillbaka till att stänga av min förmåga.

2006 började jag på Mediumutbildningen hos mediet Terry Evans. Det är en tvåårig utbildning med inriktning på andlig healing och mediumskap. Terry Evans är en fascinerande person. En engelsk, före detta byggmästare med mycket brittisk humor. Jag uppskattar Terry mycket för hans rakhet.

Terry Evans kurser är ganska intensiva och självutlämnande. Att känna till sig själv, sina styrkor och svagheter samt det man behöver jobba med är en mycket viktig grund för andligt arbete. Mellan kurserna är det också mycket jobb med krävande hemuppgifter. Man kan tycka att det känns onödigt med så mycket jobb men andligt arbete bygger på att man har många erfarenheter i sitt bagage. Att stå upp för sig själv och sätta gränser är också att jobba andligt. Jag gjorde en del misstag i början när jag åkte hem till människor som jag inte kände, för att ge healing. Vid ett par tillfällen kändes det helt fel i magen att bege sig dit men jag lyssnade inte på den känslan utan begav mig dit ändå, vilket inte resulterade i något bra healingarbete över huvud taget.

Vid sista kurstillfället fick vi hålla storseans för ett antal inbjudna gäster. Jag var så nervös. Detta är knappast något man kan förbereda. Du skall ställa dig upp på scenen, känna efter vem din kontakt vill till samt börja arbeta. Jag är stolt över allas vår insats och vi gjorde alla bra ifrån oss.

2009 började jag på Terry Evans utbildning i ”Ghostbusting” – eller ”Medial rening och undersökning” som man kan översätta det till. Det är en utbildning som sträcker sig över tre kurstillfällen under ett år. Kursen inriktar sig på att kunna känna igen energier på olika platser och eventuellt hjälpa andar över på andra sidan. På detta område finns mycket att lära och jag vet att man inte kan klara allt. I början på september 2010 gick jag sista delen i utbildningen och är nu ”diplomerad ghostbuster”, vilket är en rätt kul titel. Mer om Terry Evans och hans kurser går att hitta på hemsidan Creative Experiences, klicka här för att länka dit.

Tidigare har jag arbetat som chef i mellanstora företag i Stockholmsområdet.  Mitt arbete var oftast hårt strukturerat och jordnära. Jag kunde då periodvis känna att jag levde i två helt separata världar, en på mitt arbete med mycket rapporter och en privat där jag arbetade andligt. Samtidigt har jag uppskattat de båda delarna väldigt mycket. Jag har träffat och träffar fortfarande mycket intressanta människor från olika miljöer. Jag uppskattar mångfalden och lär mig hela tiden nya saker.

Jag har haft mycket roligt, men också haft en hel del tuffa upplevelser under vissa perioder i mitt liv. Jag har tidvis känt stor vanmakt, men min envishet har dock alltid lett mig vidare i livet. Jag brukar försöka tänka på att leva efter devisen; Det är inte hur man har det utan hur man tar det”.

Jag förstår andra bättre idag och vet att livet ibland är hemskt och skrämmandeMen det finns svar, hjälp och alternativa vägar. Alla människor har kraft till förändring, alla kan välja en bättre väg in i framtiden. Ett sätt att finna ny kraft är att öppna upp sin andlighet. Det har hjälpt mig och gett mig verktyg att även hjälpa andra, vilket jag är mycket tacksam över.