9 juli, 2016

Vad är ett medium?

Narrow wooden path suspended over a lake winding throught a forest.Vi människor har fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. En del uppfattar även att de har ytterligare ett sinne, många kallar det för ett sjätte sinne. Vad är då det? För mig är det känslan av att bara veta något, att få kontakt med en annan dimension. Jag tror att alla människor har denna förmåga om de bara är villiga att öppna sig för möjligheten. Sedan är det som med allt annat att vissa har lättare för saker och ting. Alla kan till exempel måla, det är bara det att vissa målar väggar och golv – andra kan måla träffsäkra porträtt. Dock med träning och disciplin kan alla ta sig ett trappsteg uppåt.

Vi människor föds som neutrala varelser. Vår hjärna har både ett intellekt och en intuition (man kan kalla intuitionen för en unik intelligens). När vi som småbarn växer upp är det vanligt att vi stänger av förmågan till vår intuition. Detta för att vi i västvärlden värdesätter intellektet mycket högre än intuition.

Vad är intuition? Intuition kan vara känslor, insikt, ord, bilder, lukt, referens, förmåga eller perception. Intuitionen är inget som finns utanför en själv, den finns inom människan.

 

Det intuitiva sinnet är en helig gåva och det rationella sinnet en trogen tjänare.
Vi har ett samhälle som lovsjunger tjänaren och har glömt bort gåvan.

Albert Einstein

Intuitionen är neutral, det vill säga den är inte förutbestämd att vara gott eller ont. Det är vi människor som avgör hur vi skall använda intuitionen. Psykopater som saknar empati har till exempel ofta utmärkt intuition.

Att ha en andekontakt resulterar i samma utslag (man kan känna, få en luktupplevelse, höra ett namn eller ord, se ett ansikte, med mera) som intuitionen. Här kommer dock informationen från en annan källa, utifrån en själv.

Medier har olika metoder som de arbetar mest med eller som de bäst kan uppfatta anden på. Vissa har förmågan att se (clairvoyance), vissa har förmågan att höra (clairaudience) samt vissa har förmågan att känna (clairsentience). Jag både ser och känner men hoppas på att även förmågan att höra skall utvecklas med åren.

När man har en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediet får. Ofta är det inga problem men ibland kan det vara svårt att förstå vad anden säger och/eller menar. Man kan missförstå en andekontakt och då är det viktigt att gå tillbaka och be om mer information. Ibland är det svårare att få en andekontakt. Det händer inte ofta men om det händer är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. En orsak till att man inte får andekontakt kan vara att klienten inte är redo för det just då. Man kan alltid försöka igen vid ett senare tillfälle. Ibland får man reda på saker som är av känslig karaktär. Då gäller det att vara professionell och säga saker på ett sätt som inte väcker anstöt eller låter respektlöst.

Min egen erfarenhet är att personer som är tvivlande och inte tror på mediala kontakter också är väldigt svåra att ha en sittning med. På något sätt är det som om ”flödet” aldrig kommer igång och det blir väldigt svårt att förmedla något. Att tvinga igång flödet går inte och då har jag lärt mig att det bästa är att avbryta sittningen och personen behöver förstås inte betala något. Men flera klienter som kommit till mig och haft det trögt har kommit tillbaka senare, efter några månader eller något år – och då har det fungerat mycket bättre. Man ska inte ge upp, även om det är svårt första gången.

När man har en medial sittning med en klient kan jag som medium aldrig styra vem det är som vill komma till tals. Det beslutas inte av mig. Det är viktigt att klienten är medveten om det och det säger jag alltid inför en sittning. Det finns ofta en plan, även om vi människor inte förstår den, med vilken ande det är som kommer till tals. Vissa klienter säger att de förstår detta men de blir ändå besvikna när inte just den anden som de önskat kommer.

Det är viktigt att man inte går och är öppen ständigt och jämt. Jag ser alltid till att stänga ordentligt när jag är klar med en sittning. Jag stänger och öppnar via meditation.

Att arbeta medialt kräver disciplin. Som jag sade tidigare är det viktigt att stänga ordentligt när man arbetat klart. Skulle jag gå och vara öppen hela tiden skulle jag med all säkerhet till slut må rätt dåligt. Man skall också veta vad man håller på med. Jag brukar avråda människor i min omgivning från att experimentera utan vägledning från en erfaren ledare. Som exempel kan ”anden i flaskan” verka vara en ofarlig lek, men det avråder jag från då det kan dra till sig intresse från andra sidan. Att läsa mycket om ämnet spiritualism samt gå på kurser hos seriösa lärare är något jag varmt rekommenderar.